Komórki


 

W skład Inspektoratu wchodzą:

1. Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcyjno-kontrolnych (IK)

2. Jednoosobowe sanowisko ds. Księgowo - finansowych i kard (FK)

3. Jednoosobowe stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych (AO)