INSPEKTORAT

 

Kierownictwo

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego – Jerzy Kolc