Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Inspektoratu w każdy dzień pracy w godzinach od 7:30 do 15:30 we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojniach przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do16:00.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).